เมืองเก่า-นครภูเก็ต

เมืองเก่าภูเก็ต ตั้งอยู่ใน เทศบาลนครภูเก็ต หรือ นครภูเก็ต เป็นเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

No items found.