ACTIVITY

ชุมชนบ้านม่าหนิก

สัมผัสธรรมชาติม่าหนิก ชมผลผลิตสับปะรดภูเก็ต

ม่าหนิก (Manik)

เราขอเชิญคุณมานั่งรถโพถ้องเพื่อพักผ่อนหย่อนใจของอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ พร้อมสัมผัสความงามของสระอโนดาต และชมไร่สับปะรดที่เป็นผลผลิตสำคัญของชุมชนแห่งนี้

ไฮไลท์กิจกรรมร่วมกับชุมชน:

1.นั่งรถสองแถวชมวัดม่าหนิก พร้อมทั้งสักการะอนุสารีย์หลวงพ่อผัน  

2.ชมไร่สุริยาสับปะรดภูเก็ต

3.ชมวิวอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ น้ำตกโตนไอ้เฮ และสระอโนดาต 


No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts