ชุมชนบ้านหัวควน (Baan Hua Kuan)

กมลา

Baan Hua Kuan: The Embrace of the Mountain

เมืองในอ้อมกอดของภูเขา หาดทรายสวย ผู้คนรวยน้ําใจ ผ้าเพนต์พิมพ์ลาย ส้บควายมากมี ทุเรียนเลิศรสถิ่นคนใจดี บ้านโบราณร้อยปีคงวิถีไทยพุทธและมุสลิม

Heading

This is some text inside of a div block.

RDG: Rice, Durians & Garcinia

พื้นที่บ้านหัวควนรายล้อมด้วยภูเขาสามด้าน และมีด้านหนึ่งออกสู่ทะเลเป็นหาดกมลายาวกว่าสองกิโลเมตร สมัยก่อนตั้งบ้านเรือนอาศัยเป็นกลุ่มตามพื้นที่ราบเชิงเขาประกอบ อาชีพทําสวนทําไร่ ปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง และมีการปรับพื้นที่เชิงเขามาทำนาขั้นบันไดโดยอาศัยน้ําจากเขานาคเกิดในการทํานา

200+ Years of History at the Little Hill

วิถีชุมชนบ้านหัวควน ชุมชนเก่าแก่กว่าสองร้อยปี เดิมเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านท่องช้าง (ทุ่งช้าง) เนื่องจากในอดีตคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเลี้ยงช้าง จนราวปี พ.ศ. 2352 เมือง ถลางมีศึกกับพม่าผู้คนอพยพไปอาศัยที่อื่น เพราะพม่า ใช้สถานที่นี้เป็นที่ตั้งค่าย เมื่อสงครามสงบ จึงกลายเป็น หมู่บ้านร้างครั้นสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2487 มีนักธุรกิจเข้ามาเช่าที่ทําเหมืองแร่ดีบุก และ มีคนเข้ามาอาศัยมากขึ้น โดยพื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ระหว่าง เนินเขาเตี้ย ๆ ซึ่งภาษาใต้เรียกว่า “ควน” ต่อมาจึงตั้งชื่อ หมู่บ้านว่า “บ้านหัวควน”
No items found.

Interested? สนใจติดต่อ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

ชุมชนอื่นๆที่แนะนำ