ชุมชนบางโรง (Bang Rong)

ป่าคลอก

Bang Rong: The Two Forrests

"บาง" แปลว่าลำธาร หรือคลอง ขณะที่ "หลอง" แปลว่าอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรม "บางหลอง" เป็นชื่อเดิมก่อนที่จะเรียกเพี้ยนมาเป็น "บางโรง" ในปัจจุบัน

Heading

This is some text inside of a div block.

The Port of Three Canals

ความอุดมสมบูรณ์ ของบางโรงในอดีตนั้น มาจากการที่ในอดีตเป็นเมืองท่าซึ่งมีคลองหลักๆ อยู่ 3 คลอง เป็นชื่อในอดีตคือ คลองท่าโด คลองตลาด และคลองหลังตึก วัฒนธรรมหลากหลาย จากการเคลื่อนไหวของวิถีชีวิตชาวพุทธ และชาวอิสลาม รวมถึงชาวพุทธท่ีเป็นคนจีน รินไหลอยู่ในสายน้ําแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวบางโรงจนถึงปัจจุบัน

200+ Years of History

บางโรงนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่มากกว่า 200 ปี มีวัฒนธรรมหลากหลายจากการอยู่ร่วมกันของคนต่างเชื้อชาติ และต่างศาสนา ปัจจุบันชาวบางโรงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นอย่างมีความสุข ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีอาชีพอื่นๆ หลากหลาย ทั้งรับจ้าง ตัดยาง ทำสวนผสมหรือสวนสมพรม ซึ่งปลูกผลไม้หลากหลาย มีชนิดของผลไม้ให้กินแตกต่างตลอดทั้งปี
ส่วนบ้านเรือนของชาวบางโรงนั้นเป็นแบบผสมและร่วมสมัย คือมีทั้งชั้นเดียว และสองชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สะดวกสบายสำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยตามยุคสมัยปัจจุบัน ส่วนบ้านแบบสองชั้นมีใต้ถุนนั้น มาจากวิถีชีวิตในอดีตที่จะใช้พื้นที่ด้านล่างเพื่อประโยชน์ต่างๆ อาทิเก็บของ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ชาวบ้านใช้ภาษาใต้ภูเก็ตเป็นภาษาหลัก โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนจะใช้ภาษาใต้เพียงภาษาเดียว แต่ในคนรุ่นใหม่นั้นมีการใช้ภาษากลางและภาษาอังกฤษสื่อสารร่วมบ้าง
บางโรงมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมก่อเกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน รวมถึงรูปแบบเสื้อผ้า ที่ยามปกติจะเป็นการแต่งกายร่วมสมัยตามแบบของไทยพุทธ และไทยอิสลาม ในโอกาสพิเศษใส่เสื้อลูกไม้ทางสั้นกับปาเต๊ะ และมีการออกแบบเสื้อผ้าของกลุ่มที่แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของบางโรง
แกงส้มปูดำ จากปูดำซึ่งไม่ได้หากินได้ทั่วไป เพราะปูดำนั้นจะอยู่อาศัยในป่าโกงกาง ซึ่งเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ของบางโรง ปูดำของที่นี่จึงแปลก และสด เมื่อนำมาแกงส้มด้วยสูตรเฉพาะของชุมชน จึงเกิดเป็น "แกงส้มปูดำ" ที่มาแล้วต้องลอง
No items found.

Interested? สนใจติดต่อ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

ชุมชนอื่นๆที่แนะนำ