ชุมชนแหลมพันวา (Laem Panwa)

วิชิต

Laem Panwa: Do Not an Evening at the Cape

ทะเลสวย ธรรมชาติสมบูรณ์ และวิถีชีวิตที่สง่างาม เป็นคำอธิบายเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านแหลมพันวาได้ชัดเจน และไม่เกินจริง ที่หมู่บ้านแห่งนี้คือความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม

Heading

This is some text inside of a div block.

Cape in the Andaman

แหลมพันวานั้น เป็นพื้นที่ติดกับทะเลอันดามัน มีสถานที่สำคัญทั้งสถานที���ราชการ และทางเอกชน ด้านความรู้ และการท่องเที่ยวรายล้อม มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อพันวาว่า เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลเป็นพันวา ยังมีอ่าวยน อ่าวที่มีดินหล่ม ซึ่งยนภาษาท้องถิ่นแปลว่าดินหนึบ คล้ายโคลนอยู่ด้วย โดยอ่าวยนเเห่งนี้เป็นที่เลี้ยงปลา และในอดีตเป็นที่เลี้ยงมุก

The Community with Arabic Muslim History

ชาวพันวาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพหลักคือการทำประมง อาชีพด้านการท่องเที่ยว และอาชีพอื่นๆตามความถนัด บ้านเรือที่อยู่อาศัยในอดีตจะเป็นบ้านโบราณ ที่ใช้เสาไม้และมีใต้ถุนสูง แต่ปัจจุบันเป็นบ้านแบบร่วมสมัย เช่นเดียวกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ใช้ภาษากลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาใต้ภูเก็ต และมีอีกหนึ่งภาษาที่ใช้ สืบทอดต่อกันมา และใช้กันอยู่มากนั่นก็คือ "ภาษามลายู"
รากฐานเดิมของศาสนาที่ทำให้คนเชื่อถือและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการแต่งกาย ที่แม้ในปัจจุบันจะแต่งกายร่วมสมัยตามแบบไทยมุสลิม แต่ในโอกาสสำคัญทั้งทางศาสนาและเทศกาลต่างๆชาวแหลมพันวาจะหยิบย่าหยา ยูเบาะห์ และโต๊บมาใส่ โดยความแตกต่างนั้นคือ มุสลิมเชื้อสายมลายูจะใส่ย่าหยา แต่ยูเบาะห์นั้นเป็นการแต่งกายแบบมุสลิมเชื้อสายอาหรับ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สั่งสมต่อเนื่องยาวนาน คือเคล็บลับที่รังสรรค์อาหารสูตรพิเศษของบ้านพันวา
นอหยาคั่วทิ นอหยาเป็นชื่อเรียกหมึกชนิดหนึ่ง ภาษากลางเรียกว่าตัวโวยวาย เป็นสัตว์ทะเลที่คนพื้นถิ่นที่นี่จะลงไปหาเอง โดยใช้เหล็กแหลมๆ พลิกหิน หาปู และมีหวายอยู่หนึ่งเส้น พอเจอปูก็จะเอากระดองออก เอาเนื้อปูร้อยหวาย เดินไปหารูนอหยา ซึ่งนอหยาถือเป็นสัตว์ท้องถิ่นของที่นี่
เมื่อนำนอหยามาคั่วกะทิ จะมีสูตรคือใส่ตะไคร้ ใส่ข่าที่เป็นข่าบ้าน ผัดให้หอม ใส่กะทิให้แห้ง ถึงจะเอามาผัดกะทิ เป็นนอหยาคั่วกะทิ รสชาติเฉพาะของพันวา
No items found.

Interested? สนใจติดต่อ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

ชุมชนอื่นๆที่แนะนำ