ชุมชนลิพอนใต้ (Liphon Tai)

ศรีสุนทร

Liphone Tai: The Southern Shadow Play

ชาวลิพอนใต้ยังมีประเพณีและความเชื่อเฉพาะของชุมชนด้วย นั่นคือ "พิธีไหว้ครู นายหนังตะลุง" ซึ่งจะตั้งของไหว้ และทำบายศรีเพื่อบูชาครู นายหนังตะลุง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเกน่ยวจิตใจของคนในชุมชน โดยขาวลิพอนใต้มีความเชื่อว่า นายหนังตะลุงนั้น คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแลคนในชุมชน สามารถบนบานศาลกล่าวเรื่องต่างๆ เพื่อขอจากนายหนังตะลุงได้

Heading

This is some text inside of a div block.

The Shadow Play Blessings

ชาวลิพอนใต้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และอยู่ร่วมกันกับผู้นับถือศาสนาต่างๆ ในชุมชนอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน

The Escape to the South

ที่มาของชุมชนนี้นั้นเริ่มขึ้นจากชื่อลิพอน ที่แผลงการเรียกมาจาก "หลีกพ้น" ด้วยเรื่องเล่าว่า ในสมัยที่พม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง ในสงครามเก้าทัพ ซึ่งก่อให้เกิดวีรสตรีเมืองถลาง ย่าจัน และย่ามุก ชาวถลางได้หลบภัยมาอยู่ที่แห่งนี้ และทหารพม่าตามหาไม่พบ ชาวถลางจึงเรียกทีนี่ว่า "บ้านหลีกพ้น" และเพี้ยนมาเป็น "ลิพอน" ส่วนบ้านลิพอนใต้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลีกพ้น ที่เมื่อแบ่งเป็นหมู่บ้านแล้ว อยู่ทางทิศใต้ จึงชื่อว่า "บ้านลิพอนใต้" มาตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
อีกหนึ่งความเชื่อเฉพาะของคนในชุมชนคือ "พ่อท่านกาหยี" ที่วันศรีสุนทร หรือวัดบ้านพอน พ่อท่านกาหยี เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า เมื่อนานมาแล้วมีชาวประมงทั้งคนพุทธ และคนอิสลาม ออกไปล่องเรือแล้วเกิดพายุ อาเพศ คนพุทธบนบานว่า ถ้ารอดชีวิตก็จะไปบวช ส่วนคนที่เป็นอิสลาม ก็บอกว่าถ้าเรือไม่ล่มจริงๆ จะออกจากศาสนาอิสลามมาบวชด้วย ต่อมาเรือล่ม แต่ทุกคนรอดหมด คนอิสลามคนนั้นก็ได้เกาะไม้ที่เป็นไม้กาหยี พอขึ้นฝั่งมาจึงบวชเป็นสมภารที่วัด แล้วก็นำไม้กาหยีมาแกะเป็นพระเพื่อบูชา
ภาษาที่ชาวลิพอนใต้ใช้เป็นหลักในการสื่อสารคือภาษาถิ่นภูเก็ต คำศัพท์น่ารักๆ ที่ใช้พูดคุยและหยอกล้อกันอยู่เสมอ มีทั้ง "ปิเสะ" ที่เเปลว่า "เป้า" "จุ๊ยตี๋" เป็นที่เก็บน้ำที่หล่อปูนขึ้นมาไว้ "เนือย" แปลว่า "หิว" "จิ่มแจ้" เป็นลานล้างจานกลางบ้าน ในบ้านทรงจีน และ "จุ๊ยก๊าว" ที่แปลว่าคูน้ำ สังเกตได้ว่าภาษาภูเก็ตจะมีภาษาจีนผสม เนื่องจากที่นี่มีชาวจีนแต่เดิม อาศัยอยู่มาก ลักษณะบ้านเรือนในลิพอนใต้ เมื่อก่อนก็มีรูปแบบของบ้านจีนผสม แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นทรงร่วมสมัยเป็นส่วนใหญ่
ขาวยำแม่อำพร
น้ำพริกสูตรแม่ปรีดา
No items found.

Interested? สนใจติดต่อ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

ชุมชนอื่นๆที่แนะนำ