ชุมชนนอกเล (Nok Lay)

กมลา

Noklay: Fishermen at The Tin Mine

คนโบราณสมัยก่อนเรียกที่นี่ว่า "นอกเล" ที่นี่อยู่ตรงกลางของตำบลกมลา เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมาลากอวนมาตกเบ็ด มาตกปลา มาลงเรือเพื่อจับเคย พอมีคนถามว่าไปไหน คนจะตอบว่าไปนอกเล เป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวบ้านเขาทำกันนอกจากหาปลา ก็เลยเรียกที่นี่ว่า "นอกเล" อาจารย์วิษณุ ปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้านนอกเล เล่าถึงที่มาของชื่อหมู่บ้าน "นอกเล" พร้อมๆกับที่มาของตำบลกมลา ว่าเป็นชื่อเดียวกับกราบาลา หรืออ่าวลึก แต่เพี้ยนจากกราบาลา เป็นกรามาลา และกรามารา แล้วกลายเป็นกำมะรา โดยใช้ชื่อนี้จนถึงปี พ.ศ. 2486 จึงมีผู้เกิดความคิดว่า กำมะรา ไม่มีความหมาย จึงเปลี่ยนเป็นกมลา เป็นภาษาไทยผสมอินเดีย แปลว่า ดอกบัว

Heading

This is some text inside of a div block.

Fishing for the Krills

จากชุมชนมุสลิมดั้งเดิม กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามนำพาวิชาชีพหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน และร่วมใช้ทุนทางธรรมชาติร่วมกัน

The Unique History of Tin Mining & Fishery

บ้านนอกเลแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากการมาเยือนและอาศัยของคนต่างถิ่น จนถึงการมาเยือนของชาวต่างชาติเพื่อท่องเที่ยว ภาษาหลักที่เคยใช้ในอดีตอย่างภาษาใต้ภูเก็ต จึงเปลี่ยนไปสู่ภาษากลางและภาษาอังกฤษมากขึ้น
ขณะที่อาชีพหลักในสมัยก่อน อย่างการทำประมงพื้นบ้าน การทำเหมืองแร่ และการเพาะปลูกเกษตรกรรม เปลี่ยนเป็นอาชีพทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ตามด้วยประมงพื้นบ้าน และการเกษตรกรรม ขณะที่เหมืองแร่นั้นเป็นอาชีพในความทรงจำ ที่เหลือร่องรอยอารยะอยู่ในส่วนต่างๆของพื้นที่อย่างกลมกลืน
สิ่งหนึ่งที่ชาวนอกเลยังรักษาไว้ และถ่ายทอดสืบต่อส่งกันมา คือศิลปะพื้นถิ่น ทั้งงานหัตถกรรม และการทำอาหาร รวมถึงการรำ และระบำต่างๆ โดยมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ทำหน้าที่สร้างสรรค์ พัฒนา และอนุรักษ์ไว้เป็นมรกดทางวัฒนธรรมต่อไป
(1) แกงผักลิ้นห่านหรือผักหลักได่ จากแปลงผักลิ้นห่านหรือผักหลักไก่ ซึ่งขึ้นเฉพาะดินทราย หารับประทานได้ยาก ปรุงรสร่วมกับปลาย่างให้กลิ่นหอมพิเศษ และเครื่องแกงสูตรของนอกเล (2) แกงส้มปลาตามฤดูกาล เป็นเครื่องแกงที่สืบทอดกันมายาวนานของครอบครัวในชุมชน ปรุงรสร่วมกับปลาแต่ละชนิดซึ่งหลากหลายตามฤดูกาล มีรสชาติพิเศษของความสด และเนื้อดี ตามความเหมาะสมของฤดูกาลที่จับปลาแต่ละชนิดนั้นได้
(1) แกงเนื้อสูตรโบราณ ดังวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวนอกเล ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมสืบทิดกันมา จึงมีวิธีการทำเนื้อใก้ออกมาอร่อย พร้อมเครื่องแกงสูตรเฉพาะ (2) ผัดลิ้นห่านชุบแป้งทอดกรอบ จากการรับประทานสด การผัด การแกง สู่การทอดกรอบ ผักลิ้นห่างยังคงให้รสชาติพิเศษและแตกต่าง ตามรูปแบบของตนเองได้อย่างน่าสนใจ
No items found.

Interested? สนใจติดต่อ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

ชุมชนอื่นๆที่แนะนำ