หนุมาน เวิลด์

วิชิต
105 เจ้าฟ้า วิชิตสงคราม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.
Hanuman World ที่เที่ยวแนว Adventure แห่งใหม่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต เป็นกิจกรรมโหนสลิง (Zipline) ระหว่างจุดนึงไปจุดนึง (Platforms)และมีการหย่อนตัวแนวดิ่ง เรียกว่า Abseil ซึ่ง Flying Hanuman ตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขาและพยายามสร้างทุกอย่างให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ