พลับพลาที่ประทับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

วิชิต
No items found.
พลับพลาที่ประทับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ทำการบูรณะด้วยงบประมาณจากภาครัฐและการระดมทุนจากประชาชนเพื่อให้มีความสง่างาม และสมพระเกียรติของพระองค์ท่าน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมและสักการะ
No items found.
More Photos
No items found.

Information

Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ