หาดทรายแก้ว

ไม้ขาว
ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 83110
No items found.
หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายปนปะการัง ลักษณะเม็ดทรายละเอียดขาว อันเกิดจากการทับถมของทรายและปะการัง คล้ายหาดในฝั่งทะเลอันดามัน น้ำทะเลใสสะอาด มีพันธุ์ไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่หลากหลายชนิด
No items found.
More Photos
No items found.

Information

ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 83110
Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ