Phuket Lobster Festival 2021

No items found.
เมืองเก่า-นครภูเก็ต

ไอศรีมทอร์รี่ @ ซาวน์แกลอรี่เฮ้าซ์

Torry’s ice cream เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของ ทอรี่ และพี่สาว ซึ่งเกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งเป้าหมายอยากจะสร้างแบรนด์ไอศกรีมที่มีคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไอศกรีม และนำขนมพื้นเมืองมาดัดแปลงให้เป็นรสชาติไอศกรีม เหมือนเป็นการนำขนมพื้นเมืองภูเก็ตมาเล่าเรื่องผ่านไอศกรีม เพราะขนมพื้นเมืองภูเก็ตกำลังจะถูกลืม เลยอยากให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทานอีกครั้ง นอกเหลือจากการเล่าเรื่องผ่านไอศกรีม เราเลยเลือกที่จะมาเปิดร้านอยู่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับ ร้านตั้งอยู่ใน ซอยรมณีย์ ถนนถลาง ท่ามกลางบรรยากาศสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงาม ภายในร้านตกแต่งโดยรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมเก่าเอาไว้ทั้งภายนอกและภายในร้าน ล้วนมีเอกลักษณ์ความเป็นภูเก็ตอยู่ นี่คือที่มาสั้นๆของ Torry’s ice cream